สินค้า - ความหนาของฟิวเจอร์บอร์ด (พีพี บอร์ด)

ความหนาของฟิวเจอร์บอร์ด (พีพี บอร์ด)

รหัสสินค้า: P1C1000070 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความหนาของฟิวเจอร์บอร์ด มี 4 ขนาด คือ 2 มม., 3 มม., 4 มม., 5 มม.